Sledljivi popotniki so stranski pojav pri iskanju zakladov. Lahko jih ignorirate ali pa prenašate od zaklada do zaklada. Vsak posebno označen popotnik ima svojo identifikacijsko številko, ki služi za vpisovanje v spletni dnevnik ter za sledenje gibanja predmeta. So popotniki in niso namenjeni, da jih obdržite ampak, da potujejo po svetu. Ponavadi imajo v opisu naveden svoj cilj ter razlog potovanja.

Poznamo dve vrsti sledljivih predmetov:

Travel Bug smo prevedli kot Geo popotnik, je obesek z identifikacijsko številko na katerega lahko pritrdite predmet za katerega želite, da potuje iz zaklada v zaklad. To je lahko predmet, ki seveda ni prevelik, za katerega bi želeli, da potuje v skladu z vašim ciljem.

Geocoin je kovanec s posebnim motivom izdelan prav za igro iskanja zakladov, torej Geo kovanec. Motivi se razlikujejo od kovanca do kovanca, prav tako tudi njegov cilj potovanja oziroma njegov namen. Identifikacijska številka je že vtisnjena na kovancu. Navadno potujejo sami, brez dodatnih predmetov ali obeskov.